۱۳۸۹ آذر ۱۸, پنجشنبه

جير جيرك

جير جيرك ها صدا ميكنند
گويي در رويا و خيال با من هستن
شايد سخن از دلهرگي دارن
شايد سخن از بي حوصلگي
شايد هم سخن از تنهايي

*****

اي كاش ميدانستم
اي كاش ...
 چه كنم با جير جيرك هاي باغچه ي خانه ي قديمي
كه نيمه شب ها با صداي آنها به آرامش ميرسم
كه با صداي آنها به رويا هايم ميروم

*****

شب ها خواب هاي زيبايي ميبينم
گويي انگار خودم جير جيرك رويا ها هستم
همان جير جيرك خوش صداي خانه ي قديمي

پرنده

پرنده اي خواهم بود
دريغ از ترس پرواز
دريغ از در قفس بودن
دريغ از اذيت شدن

*****

پرنده اي خواهم بود
در آسمان آبي
در روشنايي خورشيد
در آوازي بي همتي

*****

پرنده اي خواهم بود
 با منغاري زيبا
با صدايي رعنا
با چه چه اي بي همتي

*****

پرنده اي خواهم بود

كه ترس از هيچ نداشته باشد

*****
دوست دارم در اوج آسمان
در اوج كمال بي همتي باشم
شايد روزي پرنده اي شدم , شايد...

US: WikiLeaks responsibility lived in US Dept

Washington, Dec 9: State Department spokesperson PJ Crowely, responded on Thursday, Dec 9, to the question asked by Australian Foreign Minister Kevin Rudd, by accepting that primary responsibility for WikiLeaks has lived with in the US Department. He told reporters that, the immoral action of Julian Assange in releasing classified documents has turn out be a threat for US and other countries.

Crowely said, “we believe that the WikiLeaks releasing some classified documents has put our country and other country interest at risk and threatened the lives of people who are shown in these documents.”

"We had recognized that, it is somebody from our office. You know we bound under the oath to protect the US Constitution, who had violated that oath. One is been held accountable for these leaks and his action that we consider as a crime according to US law and that person is under arrest.”

“There is an investigation going on related to this within United States Government and we has not reached the conclusion on who is beyond this one individual is responsible,” he added

Crowley told about the range of conversations with world leaders by Secretary of State Hillary Clinton, “She has had a consistent conversation with world leaders, some on phone, some in person, to prove and show our commitment to continue to work on, work with other countries on our common interest.”

كوير

سكوت كوير
                          مانند سكوت تنهايي ايست
سكوت كوير
                         مانند خاموشي چراغي ايست
*****
سردي كوير
                        مانند بي عاطفه بودن
سردي كوير        مانند گرد غبار زدنگي

*****
گرمي آن
                       گرمي لطافت
گرمي آن
                      گاهي مانند سوختن
گاهي هم روياي با هم بودن

*****
سراب كوير
                     مانند آرزوي دست نيافتني
مانند روياي از دست رفته
                    مانند نا اميدي از زندگي
--------------2:00 شب ----------------89/09/18 پنجشنبه---------------------بهنام--------------------------

پاييز طوفاني


از پاييز شروع شد
                                      قصه ي تلخ و شيرين زندگي ام
شيريني اش مانند شكر
                                      تلخي اش مانند تلخي بادام
از غروبي بي انتها
                                      از غروبي تاريك
دل به دريا زدم
                                      دل به رويا زدم
                       *****
با دوستت دارم شروع شد
                                       روياي دلم آغاز شد
او را چنان دوست ميداشتم
                                       كه دلم با او باز شد
او چنان زيباي داشت
                                      كه چشمانم باز شد
قلبي داشت مانند بلور
                                      دلم مراد او شد
                       *****
مانند پاييز طوفاني بود
                                     در زندگي خسته كننده ي من
شروع شد زندگي من
                                     مانند تولد يك نوزاد
                       *****
او چهره اي داشت
                                    مانند بلور روشن
او چشماني داشت
                                    مانند خورشيد روشن
                    *****
او نازك دل
                                    گاهي زيرك
او خوش اخلاق بود
                                    گاهي با نمك
                    *****
پس پاييز طوفاني ام شروع شد
يا با لبخند يا با غم
يا تيره يا روشن
يا ..........

------------------ساعت 1:30شب------------------پنج شنبه 18/09/89--------------------بهنام----------------------